09 Nisan 2020 Perşembe

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

19212 defa okundu

 

 

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Berna TURAK KAPLAN  
e-mail : bernaturak@isparta.edu.tr  
Telefon : 2464114544  
Fax : 2464112334  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Berna TURAK KAPLAN  
e-mail : bernaturak@isparta.edu.tr  
Telefon : 2464114544  
Fax : 2464112334  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu 31.10.1995 yılında açılmıştır  
Edinilen Ünvan : Bu programdan mezun olanlar "Yönetici Sekreteri" unvanını alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenci ofis yönetimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur  
Kabul Koşulları : Lise diploması.
ÖSS başarısı.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak
2. Orta düzeyde mesleki İngilizce kullanım becerisine sahip olmak
3. Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak
4. İşletmelerde yöneticilerinin iç ve dış iş gezilerini tertip edebilme yeteneğine sahip olmak
5. Bürolarda bilgisayarda Office programlarını iyi derecede kullanma becerisine sahip olmak
6. Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak
7. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek
8. Yetki devri çerçevesinde bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen
9. Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olmak
10. Büro ortamında mesleki ve ticari alanda belge ve bilgi kullanımına sahip olmak,
11. İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak
12. Bürolardaki her türlü makineleri kullanma yeteneğine sahip olmak
13. Büro dizaynı ve ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
14. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir
 
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kamu kurumlarında iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile fakültelerin
Büro Yönetimi Öğretmeliği
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler
 
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Yönetici Sekreteri unvanı verilmektedir. Bölümün Temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem
2. Probleme dayalı yöntem
3. Görsel ve uygulamalı yöntem
4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir
 
Yeni Müfredata Ait Dersler
Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
MUV-115
Ticari Matematik  
Zorunlu 3,00 4,00 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi  
Zorunlu 2,00 3,00 Yazdır
ISY-117
İşletme I  
Zorunlu 2,00 3,00 Yazdır
LOJ-109
Ekonomi  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
BYA-101
İletişim  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
BYA-103
Klavye Teknikleri  
Zorunlu 4,00 5,00 Yazdır
BYA-105
Yönetici Asistanlığı  
Zorunlu 4,00 5,00 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
        Top.Akts:30  

2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
MUV-110
Muhasebe  
Zorunlu 4,00 5,00 Yazdır
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon  
Zorunlu 3,00 3,00 Yazdır
ISY-114
İşletme II  
Zorunlu 2,00 3,00 Yazdır
HIT-114
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
BYA-102
Dosyalama ve Arşivleme  
Zorunlu 3,00 4,00 Yazdır
BYA-104
Mesleki Yazışmalar  
Zorunlu 3,00 4,00 Yazdır
BYA-106
Teknoloji Kullanımı  
Zorunlu 2,00 3,00 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II  
Zorunlu 2,00 2,00 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili  
Seçimlik 2,00 3,00 Yazdır
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma  
Seçimlik 2,00 3,00 Yazdır
BYA-

 

STAJ İŞLEMLERİ

KABLOSUZ İNTERNET

FOTOĞRAF GALERİSİ

DÖKÜMANLAR

SOSYAL AKTİVİTE GRUPLARI