18 Ocak 2022 Salı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

13916 defa okundu

 

 

Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Erhan GÖDE  
e-mail : erhangode@isparta.edu.tr  
Telefon : 4114544-121  
Fax : 4112334  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Erhan GÖDE  
e-mail : erhangode@isparta.edu.tr  
Telefon : 4114544  
Fax : 4112334  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ş.Karaağaç Meslek Yüksekokulu 32800 Şarkikaraağaç/Isparta-Turkey  
Genel Bilgi : Öğrencilere muhasebenin temel ilkelerini öğreterek, mezun olan öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı birer iyi muhasebeci olmalarını sağlamak  
Edinilen Ünvan : Muhasebeci  
Yeterlilik Düzeyi : Mezun Öğrenciler, Bilgisayar teknolojileriyle Muhasebe uygulamalarını yerine getirebilme yeteneğini kazanırlar  
Kabul Koşulları : Lise Diploması

OSYM yerleştirme belgesi
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;
1. Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilecek,
2. İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilecek,
3. Muhasebe alanındaki temel ilke ve kavramlarına hakim, hukuki sorumluluklarını bilen ve meslek ahlakına sahip,
4. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen,
5. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen,
6. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen,
7. Ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen,
8. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen,
9. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen,
10. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilecek,
11. Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı zorunlu staj uygulamalarıyla, finans sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.
 
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : Mezunlar muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile İşletme bölümüne geçiş olanağı bulmaktadır.  
Programın Amaçları : Programın temel amacı öğrencileri muhasebe ve vergi konularında tam donanımlı hale getirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  

 

Bölüm Öğrenme Çıktıları
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
2 Ekip çalışmasına yatkın,
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme.
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma.
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir.
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak.
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.