Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Berna TURAK KAPLAN  
e-mail : bernaturak@isparta.edu.tr  
Telefon : 2464114544  
Fax : 2464112334  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Berna TURAK KAPLAN  
e-mail : bernaturak@isparta.edu.tr  
Telefon : 2464114544  
Fax : 2464112334  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç M.Y.O. Şarkikaraağaç/ISPARTA  
       
Edinilen Ünvan : Bu programdan mezun olanlar "Yönetici Sekreteri" unvanını alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenci ofis yönetimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur  
Kabul Koşulları : Lise diploması.
ÖSS başarısı.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak
2. Orta düzeyde mesleki İngilizce kullanım becerisine sahip olmak
3. Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak
4. İşletmelerde yöneticilerinin iç ve dış iş gezilerini tertip edebilme yeteneğine sahip olmak
5. Bürolarda bilgisayarda Office programlarını iyi derecede kullanma becerisine sahip olmak
6. Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak
7. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek
8. Yetki devri çerçevesinde bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen
9. Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olmak
10. Büro ortamında mesleki ve ticari alanda belge ve bilgi kullanımına sahip olmak,
11. İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak
12. Bürolardaki her türlü makineleri kullanma yeteneğine sahip olmak
13. Büro dizaynı ve ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
14. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir
 
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kamu kurumlarında iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile fakültelerin
Büro Yönetimi Öğretmeliği
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler
 
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Yönetici Sekreteri unvanı verilmektedir. Bölümün Temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem
2. Probleme dayalı yöntem
3. Görsel ve uygulamalı yöntem
4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir