Bölüm Başkanı : Öğr. Mehmet KAPLAN  
e-mail : mehmetkaplan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 411 45 44   
Fax : 0 246 411 23 34  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Mehmet KAPLAN  
e-mail : mehmetkaplan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 411 45 44   
Fax : 0 246 411 23 34  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç M.Y.O. Şarkikaraağaç/ISPARTA  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı?ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi Programı; iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim dili Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Yönetimi Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi :    
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : * Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen
* Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları bilen, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi
* Muhasebe sistemi hakkında bilgili ve işletme varlıkları, kaynakları ve hareketlerini muhasebeleştirebilen
* Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan
* İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan
* Temel ekonomi kavramlarına hâkim
* Üretim, pazarlama ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan
* Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kavramış ve bunları bilişim teknolojileri ile kullanan
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
* Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten

meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.
 
 
Programın Amaçları : Kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; yönetsel ve organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  

 

Bölüm Öğrenme Çıktıları
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek