Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOCABIYIK  
e-mail : aysekocabiyik@isparta.edu.tr  
Telefon : 0.246.4114794  
Fax : 0.246.4112334  
AKTS Koordinatörü : aysekocabiyik@isparta.edu.tr  
e-mail : aysekocabiyik@isparta.edu.tr  
Telefon : 0.246.4114794  
Fax : 0.246.4112334  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksek Okulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 32800 Şarkikaraağaç \ ISPARTA  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu 31.10.1995 yılında açılmıştır  
Edinilen Ünvan : Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ÖSS başarısı  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile Veteriner Fakültelerine ve Sağlık Yüksekokullarına yerleşmeye hak kazanabilirler.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1) Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 2) Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 3) Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak 4) Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak 5 )Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak 6 )Materyalleri analize hazırlamak 7 )Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak 8 )Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek 9 )Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak. 10 )Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 11 )İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. 12 )Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. 13 )Binicilik ve at yetiştiriciliği konusunda bilgiler edinmek 14 )Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak 15 )Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak. Yukarıdaki bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Devlete ait Tıbbi tahlil laboratuvarları (KPSS ile) Tarım Bakanlığı açık kadroları (KPSS ile) Özel Veteriner Klinikleri, poliklinikleri Özel Tıbbi tahlil labotatuvarları  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, Veteriner tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, veteriner sağlık ve laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel not ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir