Staj Çalışma Grubu


Gıda İşleme Bölümü

  • Dr. Öğr. Üyesi Emine AŞIK CANBAZ
  • Öğr. Gör . Dr. Taner SARIOĞLU
  • Öğr. Gör. Selçuk YILMAZ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

  • Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
  • Öğr. Gör. Çağdaş TÜRKOĞLU
  • Öğr. Gör. Buğra ÜNLÜ

Veterinerlik Bölümü

  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOCABIYIK
  • Öğr.  Gör. Demet GÖKDERE
  • Öğr. Gör. Mustafa ASLAN