Misyonumuz
 
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılan nitelikte mezunlar yetiştiren, yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve iş dünyası ile işbirliği içerisinde olan, mensubu olunmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmak.
 
Vizyonumuz
 
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm standartlara uygun, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, problem çözme yeteneği olan insan gücünü yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.