PROĞRAMI

ADI SOYADI

SINIF

Gıda Teknolojisi

Dr. Öğr. Emine AŞIK CANBAZ

1/A

Öğr.Gör Selçuk YILMAZ

2/A

Laborant ve Veteriner Sağlık

Öğr.Gör. Demet GÖKDERE

1/A - 1/A(i.ö)

Öğr. Gör. Murat Süleyman ÇANKAYA

1/B-1/B(i.ö)-1/C

Öğr. Gör. Semiha ERGİN

2/A

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOCABIYIK

2/B

Öğr. Mustafa ASLAN

2/A(i.ö)

İşletme Yönetimi

Öğr.Gör. Buğra ÜNLÜ

1/A

Öğr.Gör. Erhan GÖDE

2/A

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Dr.Öğr. Üyesi  Feyzanur ALKAN

1/A-1/B

Öğr.Gör. Çağdaş TÜRKOĞLU

2/A