09 Nisan 2020 Perşembe

İşletme Yönetimi

12745 defa okundu

 

 

Bölüm Başkanı : Öğr. Mehmet KAPLAN  
e-mail : mehmetkaplan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 411 45 44   
Fax : 0 246 411 23 34  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Mehmet KAPLAN  
e-mail : mehmetkaplan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 411 45 44   
Fax : 0 246 411 23 34  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç M.Y.O. Şarkikaraağaç/ISPARTA  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı?ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi Programı; iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim dili Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Yönetimi Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi :    
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : * Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen
* Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları bilen, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi
* Muhasebe sistemi hakkında bilgili ve işletme varlıkları, kaynakları ve hareketlerini muhasebeleştirebilen
* Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan
* İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan
* Temel ekonomi kavramlarına hâkim
* Üretim, pazarlama ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan
* Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kavramış ve bunları bilişim teknolojileri ile kullanan
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
* Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten

meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.
 
 
Programın Amaçları : Kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; yönetsel ve organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  

 

Bölüm Öğrenme Çıktıları
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek
   
   
   
   
Yeni Müfredata Ait Dersler
Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Ders Programı Yazdır
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. MUSTAFA İNAN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2 2 -Perşembe 11:40-13:20 Yazdır
ISY-109
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 1,5 2 -Pazartesi 13:30-15:05 Yazdır
ISY-229
E-Ticaret
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. ÇAĞDAŞ TÜRKOĞLU
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 3 3 -Perşembe 08:05-10:35 Yazdır
ISY-205
Finansal Yönetim
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. BUĞRA ÜNLÜ
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3,5 5 -Perşembe 13:30-16:50 Yazdır
ISY-105
Genel Ekonomi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. MUSTAFA ÖZYÜCEL
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3 3 -Pazartesi 08:05-10:35 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Berna TURAK KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2 3 -Perşembe 08:05-09:45 Yazdır
ISY-115
Genel İşletme l
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3 5 -Salı 14:20-16:50 Yazdır
ISY-107
Genel Muhasebe
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. BUĞRA ÜNLÜ
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3,5 4 -Salı 08:05-11:30 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. GÜLAY TOPRAK
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2 2 -Perşembe 13:30-15:05 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. SELÇUK YILMAZ
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2,5 3 -Çarşamba 08:05-10:35 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. FATMA NUR POLAT
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 3 3 -Salı 08:05-10:35 Yazdır
ISY-805
Proje Yönetimi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 2 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 2 3 -Cuma 11:40-13:20 Yazdır
ISY-231
Reklamcılık
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. ÇAĞDAŞ TÜRKOĞLU
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 3 3 -Perşembe 10:45-13:20 Yazdır
ISY-221
Stratejik Yönetim
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 3 3 -Çarşamba 11:40-14:15 Yazdır
ISY-111
Ticari Belgeler
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. BUĞRA ÜNLÜ
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2 4 -Çarşamba 13:30-15:05 Yazdır
ISY-113
Ticari Matematik
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. BUĞRA ÜNLÜ
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Pasif
Zorunlu 2 3 - Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. TUFAN TURAL
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 2 2 -Pazartesi 11:40-13:20 Yazdır
ISY-201
Üretim Yönetimi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. KEZİBAN SEDA SERİN
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3 5 -Cuma 09:00-11:30 Yazdır
ISY-209
Vergi Hukuku
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
- HİLAL ŞAHVERDİOĞLU
Yıl: 2017 Dönem: 1 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Zorunlu 3 5 -Salı 14:20-16:50 Yazdır
ISY-807
Zaman Toplantı Yönetimi
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN
Yıl: 2017 Dönem: 2 Şubesi- A
Ders Durumu: Aktif
Seçmeli 2 3 -Cuma 13:30-15:05 Yazd

 

STAJ İŞLEMLERİ

KABLOSUZ İNTERNET

FOTOĞRAF GALERİSİ

DÖKÜMANLAR

SOSYAL AKTİVİTE GRUPLARI