18 Ocak 2022 Salı

STAJ İŞLEMLERİ

26182 defa okundu

2020-2021 Staj İşlemleri Duyurusu İçin Tıklayınız.. 

PANDEMİ DÖNEMİ ZORUNLU STAJ İŞLEMLERİ
Cum, 05.Şub.2021

 

Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;

PANDEMİ DÖNEMİ ZORUNLU STAJ DERSİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de devam etmekte olan pandemi süreci nedeniyle oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerini gidermek amacıyla, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak stajlarda (Yaz stajı Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi'nin 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince;

1) Yaz döneminde stajını işyerlerinde yapmak isteyen öğrenciler; staj yapacakları işyerlerini kendileri bulmaları ye gerekli başvuru süreçlerini tamamlamaları halinde, ilgili birimin web sayfasında ilan edilen güncel yaz stajı takvimine bağlı olarak stajlarını yapabilirler. Bu şekilde staj yapmak isteyen öğrencilerin, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri harici yasal yükümlülükleri kendilerine aittir. Bu madde kapsamında yapılan stajlara ilişkin tüm süreçler, pandemi öncesi donemde olduğu şekilde yürütülecektir. Bu madde kapsamında staj yapmak isteyen öğrenciler için taleplerine göre bölüm/program staj süresi % 50 si oranında azaltılabilir.

2) Öğrenciler; öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek/artırmak ve mesleki alanda yaşanan değişimleri izleyebilmek amacıyla, ilgili birimin bölüm kurullarınca belirlenen proje, araştırma ya da ödev gereklerini yerine getirmek suretiyle de stajlarını yapabilirler.

Bu madde, önlisans programları için en az 90 AKTS'lik dersten, lisans programları için en az 180 AKTS'Iik dersten başarılı olmuş öğrenciler için geçerlidir. Bu madde kapsamındaki stajlar için de süreç, başvuru, onay, staj dosyası yükleme işlemleri öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yürütülecektir.

Stajların değerlendirilmesi ilgili bölüm/program staj komisyonlarınca yapılacaktır. Hazırlanan projeye ilişkin somut çıktılar ile araştırma ya da ödevlere ilişkin staj dosyası OBS’ye yüklenecek, OBS’ye yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda staj komisyonuna fiziki olarak teslimi yapılacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pandemi Dönemi öğrencinin yapabileceği staj seçenekleri;

1. İşyerinde Normal Sürede (AKTS şartı bulunmamaktadır)

2.İşyerinde %50 Azaltılmış Sürede (AKTS şartı bulunmamaktadır)

3.Uzaktan Ödev, Proje veya Araştırma Olarak (önlisans programları için en az 90 AKTS'lik dersten, lisans programları için en az 180 AKTS'Iik dersten başarılı olmak)

Uzaktan Öğretim ile yaz okulundan ders alan öğrencilerimiz aynı anda stajlarını yapabileceklerdir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pandemi Dönemi “Zorunlu Staj Dersi Uygulama Esasları” na göre kendi bulacağı işyerinde staj yapacak öğrenciler OBS üzerinden 1. İşyerinde Normal Sürede Yapmak istiyorum seçeneğini seçerek normal staj işlemlerine devam edecektir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pandemi Dönemi “Zorunlu Staj Dersi Uygulama Esasları” na göre kendi bulacağı işyerinde staj yapacak öğrenciler OBS üzerinden 2. İşyerinde %50 Azaltılmış Sürede Yapmak istiyorum seçeneğini seçerek normal staj işlemlerine devam edecektir.

 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pandemi Dönemi “Zorunlu Staj Dersi Uygulama Esasları” na göre staj yapacak işyeri bulamayan öğrenciler OBS üzerinden 3. Uzaktan Ödev,Proje veya Araştırma Olarak Yapmak İstiyorum seçeneğini seçerek Staj Yapılacak Firma olarak İl-ISPARTA Firma- “ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM STAJI” seçerek staj işlemlerini başlatacaktır. Staj Ödev, Proje veya Araştırma konuları birimlerin web sayfalarında bölüm staj komisyonları tarafından ilan edilecektir. Bu konulara göre staj dosyası hazırlanıp OBS üzerinden sisteme yüklenecektir. OBS’ye yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda staj komisyonuna fiziki olarak teslimi yapılacaktır.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞETİM YILI STAJ TAKVİMİ

Staj Duyuru: Emekli Sandığına tabi olarak kamuda çalışan öğrenciler sigortalı işe giriş belgesi göndermeycektir.

 

Açıklama : 1- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, 2- Staj Formu, 3- İş Güvenliği Belgesi eksiksiz olarak doldurulup  tarayıcıdan tarayıp tek parça halinde PDF formatında  osmangencer@isparta.edu.tr  adresine e-posta olarak gönderilecektir.